Hoppa till innehållet

INTEGRITETSPOLICY RACINGKOMPANIET

Denna policy uppdaterades senast 2018-05-14.

Racingkompaniet AB är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter på denna webbplats.

Så behandlar Racingkompaniet personuppgifter

Vilka personuppgifter som vi samlar

Vi tar emot personuppgifter via formulär på webbplatsen, ifall du mailar till oss eller väljer att fylla i en enkät eller om deltar i en tävling. Telefonnummer, mailadress, adress och namn är personuppgifter som du kan bli ombedd att lämna för att vi skall kunna återkomma till dig i ärendet.

Vad använder vi dina personuppgifter till?

De uppgifter du lämnar via våra formulär används i huvudsak för att kunna besvara frågor, översända offerter och svara på dina förfrågningar.

Uppgifter används också till att möjliggöra administration av tävlingar, enkäter och andra typer av undersökningar eller marknadsföring.

Uppgifter kan också användas för att förbättra vår webbsida och möjliggöra en mer positiv och personifierad och anpassad upplevelse. Samt att möjliggöra riktad information och/eller erbjudanden.

Lämnar vi ut din information till utomstående parter?

Racingkompaniet byter inte och säljer inte din information till utomstående parter. I de fall du efterfrågar våra produkter så kan vi lämna över dina kontaktuppgifter till lokal återförsäljare av vårt sortiment i de fall du uppgivit ort och efterfrågat mer information. Betrodda tredje parter som hjälper till att driva vår webbsida har tillgång till personuppgifter och har också undertecknat avtal med oss om hur era personuppgifter skall skyddas.

Om vi anser det nödvändigt att vi lämnar ut dina personuppgifter för att följa lagen så kan vi lämna ut personlig information till myndigheter, såsom Polisen eller Skatteverket.

Personuppgifter som inte identifieras personligen tillhandahållas till andra parter för marknadsföring, reklam eller annan användning.

Hur vi skyddar din information

För att upprätthålla säkerheten genomförs en rad säkerhetsåtgärder när du lämnar personlig information via webbplatsen. Särskilda rutiner finns på plats för hantering av detta.

De uppgifter du lämnar till oss sparas under den tid som anses lämpligt för den specifika åtgärden. Utgångspunkten i allt arbete rörande personuppgifter är borttagande av personlig information så snart informationen inte är nödvändig för att utföra det efterfrågade uppdraget. Personuppgifter som vi behandlar i syfte att fullgöra avtal och rättsliga förpliktelser gentemot dig, t.ex. uppfylla garanti-, reklamations- eller ångerrättsåtaganden, behandlas under den tid det är nödvändigt för att vi ska kunna administrera kundförhållandet och fullgöra vårt avtal eller våra rättsliga förpliktelser och åtaganden gentemot dig

Du har alltid rätt att begära ändring eller radering av dina uppgifter. Kontakta vårt personuppgiftsombud (petter@racingkompaniet.se) för att göra en begäran.

 

 

By Formsmedjan. Powered by Yago