Hoppa till innehållet
20 februari 2020

Kvalitetssäkrad försäljning och service – motorsåg och röjmotorsåg

Vi är Bodens första Säker butik inom motorsåg och röjsåg.

Säker butik
Kvalitetssäkrad försäljning och service – motorsåg och röjmotorsåg
Allmänt
Säker Skog har som mål att förbättra arbetsmiljön vid självverksamt skogsarbete genom att bl.a. öka användningen av säkerhetsutrustning, öka kunskapen och användningen av säkra och effektiva arbetsmetoder, öka säkerhetsmedvetande och därigenom minska olyckstalen. Att utveckla samarbete med försäljnings- och serviceställen i säkerhetsarbetet har sedan Säker Skog startade, varit en angelägen fråga.

Försäljnings- och serviceställen är en mycket bra plats att föra ut ett ökat säkerhetstänkande:
Målgruppen nås med automatik och relativt regelbundet
Det finns möjligheter att omedelbart påverka den tekniska säkerheten (tillgång till service och säkerhetsutrustning)
Ett konsekvent program bör kunna förskjuta normer och attityder till säkerhetsfrågor
Samarbetet består i att försäljnings- och serviceställena ”kvalitetssäkrar” sin verksamhet enligt nedanstående kravlista. Säker Skog kommer inledningsvis att bistå med information om utbildningsmöjligheter, förslag på instruktionsmaterial mm. När affären uppfyller kraven utdelas ett diplom om att affären är en ”säker butik” och ges rätten att utnyttja dekaler med logotypen för Säker Butik (se ovan).

Kravlista för Säker Butik :
Personalen skall ha kompetens om arbetsteknik, säkerhetsfrågor och regler. Det bör alltid finnas minst en utbildad säljare tillgänglig som har eget Motorsågskörkort på minst nivå A+B. Personalen skall också ha fått utbildning inkluderande info om projektet ”Säker butik” med översikt av arbetsmiljöproblemen i småskogsbruket, lagar och regler etc.
Butiken skall erbjuda service. Önskvärt med egen service i anslutning till butiken, dock tillåtet att butiken samverkar med annat serviceföretag förutsatt att kunden har möjlighet att få all hjälp via butiken.
Sortimentet skall inkludera godkänd säkerhetsutrustning, förbandsutrustning, samt miljöanpassat bränsle och smörjmedel.
Det skall finnas instruktionsmaterial till försäljning eller utlåning/uthyrning. Instruktionsböcker, videofilm mm.
Det skall finnas information om lokala utbildningsmöjligheter (kurser mm).
Butiken skall medverka i olika säkerhetskampanjer och utvärderingar. T.ex. att erbjuda ett ”Testa dig själv- motorsågning” och insamla adresser till kunder (för uppföljning).
Personalen skall fråga om säkerhetsutrustning finns, används och är funktionsduglig. Detta kan lämpligen ske med hjälp av en checklista som ska används vid köp av såg och i övrigt när lämpligt (t.ex. ny kund, inte kö).
Vid service gäller att alla skyddsanordningar skall vara fungerande efter utförd service. Bör upplysas vid inlämning av sågen.
Personalen skall ge tips på bra arbetsteknik, filningsteknik mm. Detta gäller särskilt vid misstanke om dålig/osäker teknik.


Fler nyheter

Racingkompaniet går in i QC trädgårdsexperten
Racingkompaniet går in i QC trädgårdsexperten
7 apr 2020:

Vi blir en del av QC Trädgårdsexperten, vilket leder till att vi har möjlighet att ta hem ett större utbud. Samt att vi får möjligheter som finns...

Ny Cub Cadet Traktor till Försäsongspris
Ny Cub Cadet Traktor till Försäsongspris
13 mar 2020:

Ny maskin till försäsongspris. Ordinarie pris 19 950:- Försäsongspris 16999:-   MOTOR LT1 NS96 Motor Cub Cadet OHV Cylindervolym...

Rejäl snöröjare Stiga Park Pro 740 IOX
Rejäl snöröjare Stiga Park Pro 740 IOX
25 jan 2020:

Snöröjare Stiga Park Pro 740 IOX Exkl Klippaggregat med snöslunga Ordinarie pris 139000:-   Åkgräsklippare Stiga Park Pro 740 IOX erbjuder dig rå...


By Formsmedjan. Powered by Yago